Tag: brown ipa

KULTURA ZA WYSOKA – Brown IPA

Wiadomo, że każdy chodzi do teatru. Słucha muzyki poważnej i pija tylko najlepsze roczniki francuskich win. Aż do piątku 😉 nie zarzucamy. Wiemy po sobie. Prosta zabawa to jest coś co sami lubimy. A wtedy kultura wysoka może być…